Login

Incompany 100

Incompany 100 is het grootste onafhankelijke onderzoek naar de tevredenheid van klanten bij zakelijke dienstverleners in negen bedrijfssectoren.

Het onderzoeksbureau MWM2 vraagt zakelijke beslissers naar hun tevredenheid over adviesbedrijven in Nederland. De respondenten zijn zakelijke beslissers uit het midden- en grootbedrijf die de afgelopen twee jaar verantwoordelijk of betrokken zijn geweest bij de inschakeling van externe adviseurs op één of meer van de volgende gebieden: verzekeringen, management en organisatie, IT, accountancy en belastingadvies, human resources, advocatuur en notariaat, business finance, private banking en corporate finance.

De respondenten hebben op basis van een shortlist van 250 adviesbedrijven aangegeven met welke bedrijven zij samenwerken of hebben samengewerkt. Deze beslissers hebben vervolgens elk bedrijf middels rapportcijfers beoordeeld op zestien aspecten. Deze aspecten vormen samen vier categorieën: ‘knowhow’, ‘prijs’, ‘service’ en ‘resultaat’. De waardering op de zestien aspecten is de basis voor de top 100 van de beste adviesbedrijven.

Het uiteindelijke rapportcijfer waarop de top 100 en de sectorrankings zijn gebaseerd, bestaat uit het rekenkundig gemiddelde van de zestien aspecten waarop een adviesbedrijf is beoordeeld. Voor een notering in Incompany 100 is een minimumaantal waarnemingen van vijftien vereist.