Login

Online rapportage

Incompany publiceert een samenvatting van de scores in het zakenblad. Voor organisaties die de beschikking willen hebben over alle beschikbare data – inclusief alle aspectscores, reputatiescores, Net Promotor Scores en achtergronden over de respondenten – bestaat de mogelijkheid om deze online in te zien. Ook krijgt u dan toegang tot alle historische data die bij uw abonnement horen en kunt u met de functies Compare en Benchmark op alle aspecten analyses, vergelijkingen en grafieken maken.

Hiervoor heeft u een inlogcode nodig die u een jaar lang toegang geeft tot dit gedeelte van de website. Deze code kunt u bestellen door contact op te nemen met Vondel Publications.

Toegang tot alle data binnen één sector voor één van de drie Incompany-onderzoeken2.500 euro
Toegang tot alle data binnen maximaal drie sectoren voor alle drie Incompany-onderzoeken5.000 euro