Login

Incompany 500

Incompany 500 is het grootste onafhankelijke onderzoek naar de reputatie en aantrekkingskracht van organisaties op diverse stakeholders. Het onderzoeksbureau MWM2 voert dit marktonderzoek uit voor Incompany. Het onderzoek bestaat uit twee gedeeltes.

In fase één van het marktonderzoek meet Incompany 500 de spontane aantrekkingskracht van merken op de arbeidsmarkt, zakelijke markt en investeringsmarkt. Drieduizend hoogopgeleide zakelijke beslissers geven voor elk van deze drie categorieën spontaan drie namen van bedrijven en organisaties waarvan ze gecharmeerd zijn. De eerste organisatie die ze noemen krijgt drie stemmen, de tweede twee stemmen en de derde één stem. Als al deze stemmen bij elkaar worden opgeteld, ontstaat een top 500 op aantrekkingskracht.

Fase twee brengt de reputatie van de honderd organisaties met de grootste aantrekkingskracht uit fase één in kaart. Ruim tweeduizend beslissers geven voor maximaal drie bedrijven op een tienpuntsschaal aan hoe ze op twaalf aspecten over die organisaties denken. Respondenten geven het cijfer 1 als ze van mening zijn dat het aspect totaal niet opgaat voor de organisatie in kwestie, een 10 als het aspect volledig past. Het cijfer 5,5 is het middenpunt. Als alle scores bij elkaar worden opgeteld, ontstaat een top 100-ranking op reputatie.