Login

Incompany 200

Incompany 200 is het enige onafhankelijke onderzoek naar de tevredenheid van werknemers bij de tweehonderd grootste werkgevers in Nederland.

Het onderzoeksbureau MWM2 vraagt voor Incompany 200 ruim dertigduizend personeelsleden hun werkgever te beoordelen. Van deze werknemers – die werken bij de grootste bedrijven, overheden en instellingen in Nederland – participeren ruim vijfduizend in dit onderzoek.

Deze werknemers delen op achttien aspecten rapportcijfers uit, verdeeld over de categorieën ‘functie’, ‘arbeidsvoorwaarden’, ‘carrière’ en ‘cultuur’. Van de bedrijven en instellingen met meer dan vijftien waarnemingen publiceert Incompany de uitkomsten. Per organisatie vullen gemiddeld veertig werknemers de enquête in. Het uiteindelijke rapportcijfer waarop de top 100 en de sectorrankings zijn gebaseerd, bestaat uit het rekenkundig gemiddelde van de achttien aspecten waarop de werkgevers zijn beoordeeld. Hieruit ontstaat de ranglijst van 'Beste werkgever'.

Hiernaast is de interne reputatie van deze organisaties in kaart gebracht. Werknemers geven op een tienpuntsschaal aan hoe ze op twaalf aspecten over hun werkgever denken. Respondenten geven het cijfer 1 als ze van mening zijn dat het aspect totaal niet opgaat voor hun werkgever en een 10 als het aspect volledig past. Het cijfer 5,5 is het middenpunt. Als alle scores bij elkaar worden opgeteld, ontstaat een top 100 op interne reputatie.